Janjeva, qendër edukative

11.09.2023

Gjatë muajve të fundit, Janjeva është shndërruar në një qendër të aktiviteteve të shumta edukative dhe fuqizuese, duke mbledhur vajza dhe gra të komuniteteve të ndryshme e duke i bashkuar ato me mjeshtrit e artizanatit për një qëllim të përbashkët: të ndajnë njohuritë dhe të fitojnë aftësi të reja.

Në kuadër të projektit \"Trashëgimia kulturore si nxitëse për ringjalljen ekonomike të JanjevÑ‘s\", financuar nga MKRS dhe European Union in Kosovo, dhe zbatuar nga UNDP Kosovo, pesë OJQ projektuan shumë aktivitete, si përpjekje kolektive që mblodhi mbi gjashtëdhjetë vajza dhe gra, për të zgjeruar njohuritë dhe për të zhvilluar aftësitë artizanale, duke shfrytëzuar trashëgiminë kulturore jomateriale.

Programi po vazhdon të ofrojë një sërë trajnimesh, duke i pajisur ato me aftësitë që mund të përkthehen në rrjedha të qëndrueshme të të ardhurave, duke nxitur rrugën e tyre drejt pavarësisë financiare.

Prapa