MKRS për një rini aktive

25.01.2023

Ministria e Rinisë po vazhdon mbështetjen e organizatave joqeveritare që për mision kanë ngritjen e kapaciteteve të të rinjve në fusha të caktuara.

OJQ “BSC Kosovo” po zbaton projektin “Ndërmarrësi, Inovacione dhe Digjital Marketing” përmes të cilit pjesëmarrësit po mësojnë më shumë rreth përpilimit dhe zhvillimit të një plani biznesi, në fokus të veçantë planin e marketingut për ndërmarrjet e reja.

Prapa