Diskutim për programet dhe planet e institucioneve të kulturës

14.11.2022

Ministri Çeku ka mbajtur takimin e rregullt me kryesuesit e Këshillave Drejtues të institucioneve kulturore në vend.

Bashkë diskutuan për programet vjetore artistike, planet dhe punën aktuale që po bëhet në zhvillimin e strategjive për vitet e ardhshme.

U fol po ashtu për sfidat aktuale dhe konkretizimin e projekteve e dinamizimin e punës në këto institucione.

Këto takime të rregullta po mbahen me qëllim të koordinimit më të afërm të punëve dhe programeve që prekin disa institucione njëherësh.

Prapa