Restaurohet Kulla e Sheremetit në Pejë

04.10.2022

Kulla e Sheremetit në qytetin e Pejës pas ndërhyrjeve restauruese dhe konservuese.

Ky aset i trashëgimisë kulturore që u shpëtua nga rrënimi dhe degradimi si ndërtim i takon gjysmës së dytë të shek. XIX-të.

Punimet tani kanë kaluar në fazën e dytë.

Shpëtimi nga rrënimi, mbrojtja, restaurimi dhe funksionalizimi i aseteve të trashëgimisë sonë kulturore është një prej prioriteteve të Ministrisë së Kulturës.

Prapa