Federata e Tenisit e Kosovës

Web: www.tenniskosova.com 

E-mail: [email protected]

 

Kryetar: Shkelzen A.DOMI
Tel: +383 44 142 290 
E-mail: [email protected]


Sekretar: Jeton Hajdari

Tel: +377 44 220 926
E-mail: [email protected]

Numri i klubeve: 11
Numri i shkollave:  4

Seniore: 15
Seniorë: 80
Juniore: 50
Juniorë: 120
Kadete: 30
Kadetë: 50
Pionere: 50
Pionerë: 100

Meshkuj të regjistruar: 350
Femra të regjistruar: 145
Gjithsej: 495.