Federata e Xhudos e Kosovës

E-mail: [email protected]

Kryetar:  Agron Kuka
Mob:
+377 44 199 300
Sekretari gjeneral: Anton Cena
Mob:
+377 44 137 191

Numri i klubeve: 7
Shkolla sportive: 2
Seniore: 30
Seniorë: 120
Juniore: 20
Juniorë: 130
Kadete: 20
Kadetë: 170
Pionere: 50
Pionerë: 220

Meshkuj të regjistruar: 640
Femra të regjistruara: 120
Gjithsej: 760.