Edukimi Shëndetësor dhe Preventiva

Sistemi i pazhvilluar i shëndetit dhe situata epidemiologjike (përhapja e HIV/AIDS në botë dhe numri i dyfishuar i të infektuarve në Kosovë në vitin 2001) janë arsyet që të bëhen më shumë përpjekje për informimin e rinisë mbi rreziqet me të cilat ballafaqohen, në mënyrë të mos të bëhen viktima të mos informimit, mbi shëndetin reproduktiv.

Përhapa e drogës në Kosovë nuk kallon shumë nga vendet e tjera në Evropë dhe kërkon më shumë informata mbi rreziqet e substancave narkotike.

Rinia kosovare e pasluftës duhet të ngritë vetëdijen mbi pasojat e mbajtjes së armëve dhe të parandalon dhunën. Për këtë arsye ekziston nevoja e edukimit të rinisë mbi rrezikun e mbajtjes së armëve dhe vozitjes së shpejtë.

Këto programe për Edukim shëndetësor dhe Parandalim janë në pajtueshmëri me nevojat e identifikuara të rinisë kosovare, me politikat e institucioneve kosovare dhe në përputhje me politikat rinore evropiane.