Galeria e Ministrisë së Kulturës (Qafa)

Galeria e Ministrisë së Kulturës (Qafa) Galeria e Ministrisë së Kulturës (GMK) funksionon si një "zyre"e drejtpërdrejt e MKRS në kuadër të Departamentit të Kulturës. Për programin e saj është përgjegjës "Këshilli Vlerësues dhe Përzgjedhës" i përbërë nga tre anëtarë të jashtëm. GMK ka filluar punën në shtator të vitit 2000, si Galeri e Departamentit të Kulturës dhe me rastin e shpalljes së Këshillit të Ministrave ajo është emërtuar "Galeri e Ministrisë së Kulturës". Që nga fillimi i saj e deri më sot, janë organizuar mbi 200 ekspozita individuale e kolektive të autorëve vendor dhe ndërkombëtar.

Dhurata Ramosaj Shala, Koordinatore
Tel: +383 (0) 38 221 912
Facebook: #galeria.mkrs
Twitter: #Galeria_Qafa