Departamenti Ligjor

Personeli

Feim Hoxha

Drejtor i Departamentit Ligjor
Tel: + 383 (0) 38 –211 245
E-mail: [email protected]

Albana Reka

Asistente Administrative e Drejtorit
Tel: + 383 (0) 38–211 784
E-mail: [email protected]

Bislim Bislimi

Udhëheqës i Divizionit për Hartim dhe Harmonizim të Legjislacionit
Tel: +383 (0) 38–211 840
E-mail: [email protected]

Fëllanza Zhuri

Zyrtare Ligjore
Tel: + 383 (0) 38–212-333
E-mail: [email protected]

Fatmir Kastrati

Zyrtar Ligjor
Tel: + 383 (0) 38–211 639
E-mail: [email protected]

Jehona Bashota – Gallapeni

Zyrtare Ligjor
Tel: + 383 (0) 38–213 697
E-mail: [email protected]

Alban Berisha

Udhëheqës i Divizionit për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Ligjeve të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpunimit Ndërinstitucional, në Fushën e Legjislacionit

Tel: +383 (0) 38–213-073
E-mail: [email protected]

Hava Makolli

Zyrtare Ligjore
Tel: + 383 (0) 38–213 697
E-mail: [email protected]

Mehdi Uka

Zyrtar Ligjor
Tel: + 383 (0) 38–212 708
E-mail: [email protected]

Valdete Bajrami

Asistente e Divizioneve
Tel: + 383 (0) 38– 211 959
E-mail: [email protected]