Personeli

Departamenti i Trashëgimisë Kulturore

znj.Vjollca Aliu, Drejtoreshë në Departamentin e Trashëgimisë Kulturore
Tel: 211 516; Mobil: 049 905 095; E-mail:[email protected] 

znj.Nurije Perashi, asistente
Tel: 038 211 957; E-mail: [email protected]

Divizioni për Trashëgimi Arkitekturore dhe Arkeologjike
znj.Drenusha Behluli-Mehmeti, u.d. udhëheqëse
Tel: 038 211 518; Mobil: 049 905 670; E-mail: [email protected]

znj.Ardiana Qorraj, Zyrtare e Lartë për Trashëgimi Arkitekturore
Mobil: 044 108 754 & 049 905 755; E-mail: [email protected]

znj.Jasmina Jankovic, asistente,
Tel: 038 213 413; E-mail: [email protected]

Divizioni për Trashëgimi të Luajtshme, Shpirtërore dhe Administrimit të bazës së të dhënave

z.Milot Mustafa, udhëheqës
Tel: 211 955; Mobil: 049 905 288; E-mail: [email protected]

z.Valdet Devaja, Zyrtar për Trashëgimi Shpirtërore
Mobil: 049 905 287; E-mail: [email protected]

znj.Vlera Fetahaj-Rugova, Zyrtare për Regjistrim Audiovizuel
Mobil: 049 905 286; E-mali: [email protected]

z.Liridon Mula, Zyrtar për Trashëgimi të Luajtshme
Mobil: 049 905 289; E-mail: [email protected]


Divizioni për Menaxhim të Integruar dhe Turizëm Kulturor
z. Imer Hakaj, udhëheqës
Centrex: 22 576; Mobil: 049 905 705; E-mail: [email protected]

znj.Merita Augustini-Nrecaj, Zyrtare për Turizëm Kulturor
Mobil: 049 905 541; E-mail: [email protected]  

znj.Zana Llonqari-Osmani, Zyrtare për Promovim Kulturor
Mobil: 049 905 542; E-mail: [email protected]

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve 
z.Ismet Hajrullahu, drejtor
Centrex: 22 707; Mobil: 044 509 587; E-mail: [email protected]


Instituti Arkeologjik i Kosovës

z.Enver Rexha, drejtor
Mobil: 044 115 423; E-mail: [email protected]

Muzeu Kombëtar i Kosovës
znj.Alisa Gojani, u.d. drejtor
Mobil: 044 484 540; E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Prishtinë 
znj.Edona Gashi-Durguti, drejtoreshë
Mobili: 044 168 716: E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Prizren
z.Rexhep Ahmetaj, u.d. drejtor 
Mobil: 045 283 362; E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Pejë
znj.Shpresa Gjonbalaj, drejtoreshë
Mobil: 044 710 684; E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Mitrovicë
znj.Rrezarta Loxha-Vitaku, drejtoreshë
Mobil: 044 347 251; E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Gjilan
z.Arton Hoxha, drejtor
Mobil: 044 176 810 &049 905 602; E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Gjakovë
z.Osmon Gojani, drejtor
Mobil: 044 123 335; E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Ferizaj
z.Nexhat Shahini, Zyrtar për Trashëgimi Kulturore
Mobil: 044 644 066; E-mail: [email protected]