Vesti

U Vladi je prihvaćen Nacrt Dokumenta o Stepenovanju i Platama za Stvaraoce i Izvođače

29.01.2018

Na današnjem sastanku Vlade Kosova, šestom po redu ove godine, prihvaćen je Nacrt Dokumenta o Stepenovanju i Platama za Stvaraoce i Izvođače u Kulturi i Profesionalnih Radnika Kulturne Baštineviše

Ministarsvto nagrađuje džudiste za postignute uspehe

24.01.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta Sportit, Kujtim Gashi, je dodelio državne nagrade za džudiste Distria Krasniqi i Akil Gjakova i za trenera Driton Kuka, nakon postignutih rezultata na Evropskom Šampionatu Džudoa koji je održan u novembru prošle godine u Podgorici, u sveukupnoj vrednosti od 12.750 evraviše

Ministar Gashi: Pravilnik za sponzoriranje će povećati aktivnosti i kvalitet

23.01.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta Sportit, Kujtim Gashi, jepotpisao Pravilnik za određivanje kriterijuma, procedura i oblika za potvrđivanje sponzorstva iz oblasti kulture, omladine i sporta, preko kojeg se određuju opšti i posebni kriterijumi za sponzoriranje, izdavanje potvrde u svom obliku kao i njen oblik i proceduru godišnjeg izveštavanja za realizovano sponzoriranjeviše

Ministar Gashi je dočekao na jednom susretu upoznavanja Upravni Savet NAPI “Shota”

23.01.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta Sportit, Kujtim Gashi, dočekao je danas na jednom susretu upoznavanja Upravni Savet Nacionalnog Ansambla Pesama i Igara “Shota”, na čelu sa Hysni Klinakuomviše

MKOS vrši investiranje od 1,2 miliona evra u 12 pomoćnih polja za fudbal

22.01.2018

U okviru kapitalnih investicija na fizičku, sportsku infrastrukturu na Kosovu, izgradiće se 12 pomoćnih polja za klubove Superlige fudbala kosova. Ove investicije će se realizovati u gradovima Prištine, Prozrena, Peći, Mitrovice, Gnjilana, Podujeva, Skenderaja, Drenasa, Đakovice i Vitineviše

previous

51-55 Od 1000

next

KOSOVO IN UNESCO