Biografia

Gani Elshani

Zëvendësministër

Gani Elshani u lind më 10.05.1958 në Piranë të Komunës së Prizrenit  Është i  martuar dhe i ka katër  fëmijë;Shkollimi Gjimnazi –Shkolla e Larte Pedagogjike “Xhevdet Doda” në Prizren në degën e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe .Ka punuar  në Farmakos te Prizrenit 2003-2010 menangjer I projektit  “Gjithëpërfshirje të fëmijëve në edukim”, “Qasja në arsim për fëmijët  Rom, Ashkali dhe Egjiptas” në Prizren “Iniciativa6”.ne Prizren

Angazhimin politik e ka filluar që  nga  viti 2001 si anëtar I degës së PDAK-ës  në Prizren pastaj zgjidhet anëtar i  Kryesisë së PDAK-ës  dega në Prizren. Nga viti 2005 ka ushtruar funksionin e Kryetarit të Degës së PDAK-ës në Prizren , njëkohësisht ka qenë edhe anëtar i  Këshillit të përgjithëshëm Qëndror të PDAK-ës . Në vitin 2007 emërohet edhe nënkryetar i  parë nivel  Qëndror.Në qershor 2010 emërohet si zv.Ministër në Ministrin e  Kultures ,Rinise dhe Sportit .

Aftësi tjera – Trajnimet

 
Implementus i Projektit në fushën e edukimit
“Gjithëpërfshirja e fëmijëve në proqesin e edukimit “
“ Qasja në arsim për fëmijët  Rom, Ashkali dhe Egjiptas në Prizren ”
 
 
Të drejtat Humanitare dhe rregullat e Ligjit
 “Inkluzioni (gjithëpërfshirës)”
“Përfaqësimi ligjor”
“Përfitimet dhe dënimet” –“Mundësit finaciare”-“Menaxhimi i burimeve”
“Programet të vazhdushme për ngritjen e kapaciteteve”
“Tejkalimi i ndasive gjinore,etnik e kulturore”
“Zhvillimi i projektit -Avokimi dhe rrjetëzimi”
“Drejtimi-Struktura dhe Monitorimi , Vlerësimi”
“Udhëheqësija-Antarsija- Sistemi organizativë”-
“Mekanizmat për zgjedhjen e konflikteve”

Aftësitë Kompjuterike

-MS Word, MS Excel, MS PowerPoint(2001-2001)

Përveç gjuhës amtare shqipe , i flet edhe gjuhët: turke dhe serbe .


Asistente e Zv.ministrit

Limon Ramadani
 
Tel:
038 200 22057
 
Email: limon.ramadani@rks.gov.net