Profili

Qendra Kinematografike e Kosovës është institucion me atributet e autoritetit qendror për kinematografi.

Qendra Kinematografike e Kosovës ka për objektiv realizimin e politikave në fushën e kinematografisë që pasqyrojnë interesin publik.

Qendra Kinematografike e Kosovës ka organet e saj drejtuese: Këshillin Drejtues dhe Drejtorin.

Këshilli Drejtues përbëhet prej 5 anëtarëve.

  • Arben Zharku, kryesues
  • Burbuqe Berisha
  • Agron Vula
  • Ilir Kabashi
  • Arben Apolloni


Drejtor i Qendrës Kinematografike te Kosovës eshte Fatos Berisha.

Qendra Kinematografike e Kosovës ka Statutin e vet të miratuar nga Ministri i Kulturës.

Qendra Kinematografike e Kosovës në përputhje me buxhetin e miratuar shpall konkurs çdo vit. Konkursi hapet për këto kategori: film i metrazhit të gjatë, të shkurtër, film dokumentar, dhe film vizatimor/animuar.

Mënyra dhe kushtet e konkurimit përcaktohen në konkursin vjetor, sipas ligjit dhe akteve tjera.

Këshilli Drejtues miraton dhe subvencionon projektet filmike në bazë të përzgjedhjes nga juria vlerësuese dhe të raportit të Komisionit financiar.

KOSOVO IN UNESCO